O nás
Občanský spolek Sonow 
je dobrovolné
nepolitické sdružení občanů a přátel
Kamenického Šenova (K. Š.), které chce
působit ve prospěch rozvoje města,
respektujícího jeho historicky dané kvality.
Máme zejména tyto cíle:
Sdružovat spoluobčany, kterým není
lhostejný osud architektonického a
urbanistického dědictví, které nám bylo
svěřeno.
 Ovlivňovat vlastním příkladem ostatní
obyvatele K. Š.
Pomáhat Městu K. Š. řešit údržbu a opravy
památek a památkově významných partií
města.  
Zasadit se o citlivou regeneraci městské
památkové zóny a přispět k odborné
komunikaci mezi Městem K. Š., pracovníky
Národního památkového ústavu a laickou
veřejností.
Získávat na základě architektonických studií
a projektové dokumentace granty na údržbu
a opravy památkově významných partií
města a jeho jednotlivých památek.
Dokumentovat aktuální stav katastrálního
území K. Š. a Práchně pro budoucí generace.
 Publikovat cíle a výsledky spolku v
elektronických médiích, prostřednictvím
regionálního tisku, případně i vlastním
nákladem.
Cílem spolku není vytváření zisku, získané
prostředky slouží k zajištění finanční
spoluúčasti při restaurování památek, nebo
další činnosti spolku.
Od svého založení v roce 2004 má o. s.
Sonow za sebou řadu realizací. V posledních
letech se kromě kultivace starého
klasicistního hřbitova věnuje také obnově
drobných památek v Kamenickém Šenově a
na Práchni.
SONOW  o.s.
|
Osvobození 770 | Kamenický Šenov| 47114 | Tel: 724 663 760| e-mail: sonow@seznam.cz| 
Občanský spolek se
především stará o
nemovité i movité památky
a
hlavní náplní je péče
o městskou
památkovou
jejíž
hřbitov
Narození
sv. Jana Křtitele.
V roce 2016  zrestaurujeme
čtyři náhrobky, jejichž stav
je alarmující.
Dokumenty
součástí
u kostela
zónu
je i Starý