SONOW  o.s..
 |
Osvobození 770 | Kamenický Šenov| 47114 | Tel: 724 663 760| e-mail: sonow@seznam.cz| 
Obnova v roce 2016
V
roce
2016
proběhla
říprava
českoněmeckého
projektu
obnovy
Starého hřbitova
.
Partnerem na německé straně je Spolek přátel
Kamenického Šenova z partnerského města Rheinbachu
(
) v
Severním Porýní-Vestfálsku.
Dalšími partnery jsou Spolek přátel
 Rheinbachu z Kamenického Šenova a Město Kamenický Šenov.
Záměr počítá s restaurováním čtyř významných, ale přitom velmi
poškozených náhrobků. Socha Krista na náhrobku rodiny Rasch
je
nově
poznaným
dílem
Josefa Maxe
,
nebo
jeho
dílny.
Další
náhrobek
patří
Josefu
Zahnovi,
významnému sklářskému
podnikateli, který byl také šenovským starostou a jedním z
hlavních iniciátorů vzniku sklářské školy.
Dále se jedná o náhrobky rodin zvučných jmen Conrath a
Palme
. Všechny náhrobky se svojí sochařskou výzdobou mají
vynikající umělecko-řemeslnou úroveň. Jejich
havarijní stav je,
ale alarmující a volá po záchranné akci!
Celý
rok
2015
SONOW
s
německými
partnery usiloval o zajištění dostatku
peněz na povinnou finanční spoluúčast dotace. Němečtí
kolegové založili sbírkové konto a uspořádali v jeho prospěch
dobročinnou burzu. Díky svému velkému nasazení získali
úctyhodných 72.400 Kč a k nim ještě 3.000 Kč poskytl
německý Lions-Club.Celkem tedy 85.400 Kč. SONOW
oslovil šenovské a prácheňské osvícené podnikatele a i
když u všech neuspěl, získal na tento záměr od firmy
Mexi-plus rodiny Macháčkovy z Práchně, od pana Pavla
Duchoně a od šenovské farnosti dohromady 40.000 Kč.
Úžasná je také snaha studentů ZŠ třídy paní učitelky
Drozdové, kteří různými aktivitami vydělali pro náš společný
projekt okolo 2.000 Kč. To již bylo možné věřit, že je reálné
potřebných 50 % spoluúčasti z celkových nákladů. ve výši
415.800 zajistit. V létě 2015 proto SONOW s partnery podal
na Českoněmecký fond budoucnosti žádost o dotaci.
Na konci roku SONOWU přišel od fondu budoucnosti
e-mail s informací o tom, že žádost byla vedením fondu
schválena! Namísto požadovaných 191.800 Kč sice
fond schválil 150.000Kč, ale i to je při první žádosti o podporu
velký úspěch! Před SONOWEM je tak náročný rok,
ve kterém musí především zajistit dosud chybějící peníze.
Nadějná je případná podpora od Libereckého kraje a
snad i dalších šenovských patriotů.
Držte palce, ať vše vyjde podle plánu a optimistických
předpokladů a pokud budete chtíti Vy přispět, děkujeme!
Za o. s. SONOW Radim Vácha
- předseda
Starý hřbitov
Veškeré prostředky jsou
investovány na restaurování
památek v památkové zóně
města Kamenického Šenova,
především pak na restaurování
soch na Starém hřbitově.