SONOW  o.s..
 |
Osvobození 770 | Kamenický Šenov| 47114 | Tel: 724 663 760| e-mail: sonow@seznam.cz| 
Obnova kříže na mostu
V roce 2015 jsme provedli první etapu
celkové obnovy kříže, který bude v
průběhu roku 2016 opět po mnoha
letech vystaven na mostě. Jedná se o
památku z roku 1828.
Kříž byl v devadesátých letech
demontován a ztracen. O to více jsme
potěšeni a odhodláni, jej přes velice
špatný stav, zrestaurovat a znovu
instalovat na čestném místě,
nedaleko od jeho původního stání.
Socha žehnajícího Krista
Socha žehnajícího Krista pochází z
dílny bratří Maxů. Dílo je vyvedeno v
novogotickém slohu. Jde o náhrobek
rodiny Raschovi z Nového
Oldřichova. Na římse náhrobku je
nápis: “Kdo ve mne věří na věky bude
žít”. V roce 2016 proběhne kompletní
zrestaurování celého náhrobku,
včetně domodelování chybějící ruky.
Oprava fasády kostela
V letošním roce začneme s
postupnou opravou fasády kostela
a to na severní straně. Fasáda byla v
80.letech opravena neprodyšnými
nátěry, které opadávají. Nová fasáda
bude provedena vápennými nátěry v
obdobném barevném provedení.
Nákládnou renovaci, budeme moci
realizovat díky
projektu  Česko- Saské
přeshraniční spolupráci „Hallo
Nachbarn“, dříve Cíl 3.
Restaurování náhrobku
Clementine Conrath
Restaurování náhrobku Franze
Palme
Franz palme (8.˙3. 1808 - 23. 11. 1876)
byl syn E. A. Palmeho, po kterém
zdědil pekařství, které úspěšně vedl.
Z dochovaných psaných pamětí
údajně vždy přátelský muž. Se svým
švagrem koupil sklářskou firmu
J&L Lobmeyr.
Náhrobek je vyveden v gotickém
slohu, s mramorovou deskou pod níž
je balkonek pro květiny.
Restaurování náhrobku Josepha
Zahna
,,Duše má vyhlíží panovníka, ničím se
nenechá odloudit.” žalm 129.5 - vyrytý
na podstavci náhrobku Josepha
Zahna (10.10.1812-19.7.1862). Joseph
Zahn byl zámožným obdchodníkem,
starostou, spoluzakladatelem sklářské
školy, majitelem sklářské a hotelové
firmy. Díky svým schopnostem se
významně podílel na rozmachu
průmyslu Kamenického Šenova.
Tento náhrobek zhotovil F. Neuser v
Praze.  Je pro Annu Marii
Conrathovou (14. června 1801 – 4.
května 1841) a její vnučku Clementine
Conrathovou Conrathová (12. září
1864 – 15. listopadu 1877). Horní díl
je vyveden se sloupy s dórskými
hlavicemi a s reliéfní deskou na níž
Kristus nese kříž a kalich. Náhrobek je
korunován reliéfním ornamentem v
renesačním pojetí.